ul.Okulickiego14    tel.: 0158426389    znp.stalowawola@op.pl.

         

Kursy i szkolenia


~ OFERTA SZKOLEŃ OUPiS RZESZÓW 2014/2015

Istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych kursów z oferty OUPiS w Stalowej Woli

w siedzibie Związku w zależności od zapotrzebowania związkowców. Prosimy zgłoszenia kierować do Prezesów Ognisk lub biura oddziału.
 

©